برای ارتباط با ما میتوانید از روش های زیر استفاده نمایید :
آدرس :
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دهم، پلاک ۱۹
تلفن :
۰۲۱-۴۲۸۵۰۴۲۰
همراه :
۰۹۱۲۰۹۲۷۰۹۶
سامانه پیامکی :
۳۰۰۰۴۹
ایمیل :
info@knfco.ir